Professional Training Service Provider Pune

placements

Our Placement Companies

New-logo-Img

Our Placed Students

dipti Kange
omkar
kalyani
atulwanjle
Ashwni Patil
Gaurav a
monali
chinmay
neha knew
Nikihil
sayanikag
mitesh
Shivani
Aujun Jain
Rajashree
mommdaf
Anikita D
Sushil
Manisha sirsat
Gaurav r
Pooja M
Rahul waware
Akshay
Abhishek Borkar
Nikisha Ghodmare
Shweta Bhambure
Sayali ingle
Prajakta Bhuyar